Εργαστήριο Φυσικής Ανθρωπολογίας
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης