Το εργαστήριο προωθεί την επιστημονική γνώση διοργανώνοντας διαλέξεις και επισκέψεις αξιόλογων ερευνητών στον τομέα της Ανθρωπολογίας.

 

2020

Πενθήμερο workshop εκμάθησης του προγράμματος R με έμφαση στις μεθόδους για τη Φυσική Ανθρωπολογία, Dr. Jakub Danko, University of Economics, Prague

2019

Τριήμερο workshop στο πλαίσιο του ΔΠΜΣ “Ιστορία της Ιατρικής & Βιολογική Ανθρωπολογία” 

2018

Επίσκεψη στο «Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης». Ξάνθη

 

Βήκα Ε. (Αρχαιολόγος-Ανθρωπολόγος), Διάλεξη σχετικά με την ανάλυση σταθερών ισοτόπων

 

Λύρας Γ. (Μέλος Ε.ΔΙ.Π, τομέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας, ΕΚΠΑ), Διάλεξη σχετικά με την βιολογία νησιωτικών πληθυσμών

2015

Διοργάνωση Διεθνούς Workshop με θέμα: «Ancient DNA: a window to the Past and Future». Αρχαιολογικό Μουσείου Θεσσαλονίκης (9 ερευνητές παγκοσμίου κύρους στην έρευνα του αρχαίου DNA, 200 συμμετέχοντες)

2014

Οργάνωση σεμιναρίου με θέμα: «Northern Greece and Sountheastern Europe during the Neolithic Period: an Interaction Zone».  Σε συνεργασία με τον Humboldt Kolleg, Αρχαιολογικό Μουσείου Θεσσαλονίκης (50 προσκεκλημένοι ομιλιτές, 100 συμμετέχοντες)

2000

Προσυνεδριακή Συνάντηση για το "Πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο περί των Βλάχων"

1999

Οργάνωση του 1ου διεθνούς Συμποσίου με θέμα "Ethnic Identities & Political Action in Post-Cold War Europe" σε συνεργασία με το Διεθνές Δημοκρίτειο Ιδρυμα, το πανεπιστήμιο του Ulster και το Δήμο Ξάνθης.

 

Οργάνωση Διευρωπαϊκής Συνάντησης εργασίας και Σεμινάριο Βιοηθικής με θέμα "Population Explosion: Religious and Environmental Confrontation" σε συνεργασία με τα Collaborating Universities in the European Module on Bioethics, (πρόγραμμα Socrates) και την European Association of Global Bioethics

 

Οργάνωση του 1ου Συνεδρίου Φοιτητών Ανθρωπολογίας σε συνεργασία με το Ανθρωπολογικό Μουσείο Πανεπιστημίου Αθηνών.

1998

Οργάνωση Διευρωπαϊκής Συνάντησης Εργασίας και Σεμινάριο Βιοηθικής με θέμα "Σύγχρονα Θέματα Βιοηθικής" σε συνεργασία με τα Collaborating Universities in the European Module on Bioethics, (πρόγραμμα Socrates) και την European Association of Global Bioethics

1997

Οργάνωση Εντατικού Προγράμματος εκμάθησης της Ελληνικής γλωσσας για αλλοδαπούς φοιτητές

 

Οργάνωση ημερίδας Βαλκανικής Ανθρωπολογίας

 

Οργάνωση Β΄ Συμποσίου Ανθρωπολογίας με θέμα "Προοπτικές στις Ανθρωπολογικές Επιστήμες στην Ευρώπη του 2000"

1996

Διευρωπαϊκή Συνάντηση Εργασίας των Δικτύων ERASMUS-BIOLOGY ERASMUS-ANTHROPOLOGY

 

Οργάνωση διεθνούς πιλοτικού Εντατικού Προγράμματος μεταπτυχιακού επιπέδου με θέμα "Mathematics in Βiological Sciences - Applications in Anthropology"- 45 Διδακτορικοί και μεταδιδακτορικοί φοιτητές από 13 χώρες, 15 διακεκριμένοι καθηγητές από ΗΠΑ, Ευρώπη και Ιαπωνία. Οι εργασίες των καθηγητών του Προγράμματος, οι οποίες αποτέλεσαν τη βάση των μαθημάτων, εκδόθηκαν σε δύο τόμους.

 

Διοργάνωση 2 Πανελληνίων συναντήσεων εργασίας εν όψει της προετοιμασίας των Ιδρυματικών Συμβάσεων

 

Οργάνωση της δομής του γραφείου Socrates και συντονισμός του προγράμματος Socrates για το Δ.Π.Θ. στην εναρκτήρια φάση του Προγράμματος

1995

Παρουσίαση έρευνας πεδίου για την Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης κατά την διάρκεια της Ευρωπαϊκής Συνόδου του Ινστιτούτου Ανατολικών Σπουδών στο Αμβούργο (DAVO) - Διοργάνωση ειδικής Συνεδρίας. Γενική επισκόπηση της εξέλιξης των ανωτέρω πληθυσμών (Ν.Ι.Ξηροτύρης)-Βιοχημικοί γενετικοί δείκτες (Κ.Σιμιτοπούλου)- Γενεαλογίες-Δημογραφία (Κ.Ζαφείρης)-Πολιτισμικά στοιχεία μουσουλμανικών νεκροταφείων (Ε.Στυλιαρά)

 

Διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Ανθρωπολογικού Συμποσίου σε μνήμη της Dr. Eike M. Winkler με θέμα "Perspectives in Anthropology of Past and Present Populations" - 71 συμμετοχές από 20 χώρες) Εκδόθηκαν τα Abstracts των ομιλιών των συμμετεχόντων, ενώ η πλήρης έκδοση των πρακτικών είναι υπό έκδοση.

 

Παρουσίαση αποτελεσμάτων της έρευνας για τους απομεμονωμένους πληθυσμούς της ορεινής Θράκης στο 16ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρία Βιολογικών Επιστημών - Συνδιοργάνωση Ανθρωπολογικής Συνεδρίας

1994

Διευρωπαϊκή Συνάντηση Εργασίας των Δικτύων ERASMUS-BIOLOGY, TEMPUS-BIOLOGY, ERASMUS-ANTHROPOLOGY

 

Οργάνωση σε συνεργασία με το Κέντρο Μελέτης Ελληνικών Μειονοτήτων Διεθνούς Συμποσίου με θέμα "Εθνογενετικές διεργασίες στις Βαλκανικές Χώρες"

1993

Οργάνωση σε συνεργασία με τον Δήμο Κομοτηνής του 1ου Συμποσίου Ανθρωπολογίας