Το Εργαστήριο Ανθρωπολογίας, έχει δημιουργήσει ένα ευρύ δίκτυο συνεργασίας με ερευνητικά κέντρα, ακαδημαϊκά ιδρύματα και φορείς της Ελλάδας και του Εξωτερικού, στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων.

 

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Department of Genetics and Evolution, University of Geneve, Sen. Lec. Mathias Currat

Division of Biosciences, University College London (UCL), Prof. Mark Thomas

Laboratory for Bioarchaeology, Faculty of Philosophy, Belgrade, Prof. Sofija Stefanovic

Palaeogenetics Group, Institute of Organismic and Molecular Evolution (iOME), Johannes Gutenberg-University Mainz, Prof. Joachim Burger

Institute of Legal Medicine, University of Bern, Head Dr., Sandra Lösch

Institute of Evolutionary Medicine, University of Zurich, Prof. Frank Rühli

 

ΕΦΟΡΕΙΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ - ΜΟΥΣΕΙΑ

Το Εργαστήριο έχει συνάψει πρωτόκολλα συνεργασίας με Εφορείες Αρχαιοτήτων και έχει λάβει τις απαραίτητες άδειες μελέτης, δειγματοληψίας και δημοσίευσης αρχαιολογικού ανθρωπολογικού υλικού. Επιπλέον, συνεργάζεται με τις Εφορείες σε ερευνητικό επίπεδο και δίνει την δυνατότητα σε φοιτητές, να συμμετέχουν στις ανασκαφές που διεξάγουν. 

 

2021                  Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου, άδεια μελέτης, σχεδίασης και φωτογράφισης ανθρώπινου οστεολογικού υλικού από τις ανασκαφές στο Αρχοντίκι Ψαρών, και από τα                             οικόπεδα ιδιοκτησίας Κουρτέση, Ανδριώτη, Φεγγουδάκη, Στάθη και Καραγιώργη, στην πόλη της Χίου (διάρκεια: 5 έτη). 

2018-2021       Άδειες μελέτης και δειγματοληψίας στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος BIOMUSE. Εφορεία Αρχαιοτήτων Θάσου, Πόλεως Θεσσαλονίκης, Λακωνίας, Κορίνθου, Κοζάνης, Αλεξανδρούπολης, Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας, Ευβοίας, Κυκλάδων, Έβρου, Θεσπρωτίας, Λάρισας, Καστοριάς, Πέλλας, Καστοριάς, Χαλκιδικής και Αγίου Όρους, Φλώρινας, Ξάνθης.

2020-                Μνημόνιο συνεργασίας με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας, με σκοπό τη μελέτη και την δειγματοληψία ανθρώπινου και ζωικού οστεολογικού υλικού (μελέτη σταθερών ισοτόπων), στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος  ΑΠΟΙΚΙΑ «Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών ανάλυσης  αρχαίου DNA στη σύγχρονη διεπιστημονική μελέτη και ανάδειξη του αρχαίου κορινθιακού αποικισμού. Το παράδειγμα της Αρχαίας Αμβρακίας και της Αρχαίας Τενέας ως επιδεικτικές εγκαταστάσεις». Α.Π: 73498, ΥΠΠΟΑ 24/02/2021 (διάρκεια 36 μήνες). 

2019             Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, συμμετοχή ως επιστημονικοί συνεργάτες στην περιοδική έκθεση"Από τον Νότο στον Βορρά. Αποικίες των Κυκλάδων στο βόρειο Αιγαίο", 12/7/2019 - 31/8/2020

2018                 Μνημόνιο Συνεργασίας με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης, άδεια μελέτης οστεολογικού υλικού από τις ανασκαφές του ΜΕΤΡΟ και τα νεκροταφεία της Πόλης της Θεσσαλονίκης (ανασκαφικές εργασίες κατασκευής ΜΕΤΡΟ 2009-2017). Απόφαση Συγκλήτου ΔΠΘ ΑΠ 75/50/28 11/2017, ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΟΘ/ΤΒΜΑΜ/6296/4702/79/24, 21/09/2018, υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με ΕΦΑΠΟΘ 16/02/21. 

2018                 Μνημόνιο συνεργασίας με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «The Impact of making a colony: a bioarchaeological study of resilience and adaptation in Northern Aegean populations (8ος-5ος π.Χ.)» με το ακρωνύμιο «ABROAD» (διάρκεια 36 μηνών). Α.Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΞΑΝ/14379/10270/115, Ημερομηνία Έκδοσης 12/01/2018. 

2018                 Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους, άδεια μελέτης οστεολογικού υλικού (219 ταφές) από το αρχαίο νεκροταφείο της Ακάνθου, Α.Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΕΕΑΕΙ/229454/164569/5191/898, Ημ/νία Έκδοσης 21/06/2018. 

2018                 Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης, άδεια μελέτης οστεολογικού υλικού (6 ταφές), από τις θέσεις αρχαία Δίκαια και Στρύμη, Α.Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΕΕΑΕΙ/226586/162477/4938/854, Ημ/νία Έκδοσης 21/06/2018. 

2018                 Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης, άδεια δειγματοληψίας (για μελέτη ισοτόπων και αρχαίου DNA) ανθρώπινου και ζωικού οστεολογικού υλικού από το αρχαίο νεκροταφείο των Αβδήρων. Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΣΑΝΜ/ΤΕΕ/520117/371191/4431/435, Ημ/νία Έκδοσης 20/11/2018. 

2017                 Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου, άδεια μελέτης οστεολογικού υλικού από την θέση αρχαία Ζώνη, Αλεξανδρούπολης. Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΕΕΑΕΙ/290012/188098/8050/1185, Ημ/νία Έκδοσης 03/08/2017. 

2016-               Συμμετοχή στην ανασκαφή της Αρχαίας Τενέας (TENEA PROJECT) στο Χιλιομόδι Κορινθίας και μελέτη του οστεολογικού υλικού (υπεύθυνη αρχαιολόγος Δρ. Έλενα Κόρκα, Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων, ΥΠΠΟΑ). 

2016                 Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης, άδεια μεταφοράς οστεοαρχαιολογικού υλικού από τη θέση Δάσος Μαυροπηγής, με σκοπό τη μελέτη στο Εργαστήριο Φυσικής Ανθρωπολογίας στην Κομοτηνή. Α.Π: 6364, Ημ. Έκδοσης 04/11/2016.

2015                 Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, άδεια δειγματοληψίας (για μελέτη αρχαίου DNA) οστεολογικού υλικού (3 δείγματα οστού) από την ανασκαφή του οικοπέδου ιδιοκτησίας NATUR Γαλαθρής ΑΒΕΕ στη θέση Μεσαριά της Κω, στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ “ From the early farmers to the first urban societies: the origins of the Aegean palatial civilizations from a population generic perspective ”. A.Π: ΥΠΠΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΣΑΝΜ/ΤΕΕ/Φ77/8128/162, Ημ. Έκδοσης 4/02/2015. 

2015                 Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας, άδεια δειγματοληψίας (για μελέτη αρχαίου DNA) οστεολογικού υλικού (5 δείγματα σκελετικών καταλοίπων) σε προϊοστορικές ταφές από το σπήλαιο Λιμνών Αχαϊας, στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ με τίτλο “From the early farmers to the first urban societies: the origins of the Aegean palatial civilizations from a population generic perspective”. Α.Π: ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΣΑΝΜ/ΤΕΕ/Φ77/205526/4727, Ημ. Έκδοσης 25/08/2015. 

2015                 Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, άδεια δειγματοληψίας (για μελέτη αρχαίου DNA) ανθρώπινου οστεολογικού υλικού (3 τμήματα οστών) από το νεολιθικό οικισμό Κορώνειας του Ν.Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος “Populationsgenetik der meso-neolithischen Transition in Griechenland und der Agais”του Γερμανικού Ιδρύματος Ερευνών. Α.Π: ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΣΑΝΜ/ΤΕΕ/Φ77/168036/4095, Ημ. Έκδοσης 22/07/2015. 

2015                 Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης, άδεια μελέτης οστεολογικού υλικού (400 ταφές) από τη θέση Δάσος, Μαυροπηγής, Κοζάνης (ανασκαφικά έτη 2012-2014), Α.Π: ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΕΕΑΕΙ/202283/119494/10174/1005, Ημ/νία Έκδοσης 24/07/2015. 

2014-2015       Μελέτη του ανθρώπινου σκελετικού υλικού από τον Τύμβο Καστά στην Αμφίπολη (Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού).

 

ΟΣΤΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Η Οστεολογική Συλλογή του Εργαστηρίου περιλλαμβάνει αρχαιολογικό σκελετικό υλικό που έχει παραχωρηθεί από τις κατά τόπους Εφορείες Αρχαιοτήτων κατόπιν σχετικής άδειας του Υπουργείου Πολιτισμού. Αριθμεί περισσότερους από 4.000 σκελετούς από διάφορετικές αρχαιολογικές θέσεις από την Προϊστορική έως τη Βυζαντινή εποχή. Αποτελείται από σημαντικά σκελετικά σύνολα, (Μετρό Θεσσαλονίκης, Άκανθος Χαλκιδικής, Μαυροπηγή Κοζάνης, Θεσπρωτία κ.α.) καλύπτοντας ένα μεγάλο μέρος της βιοϊστορίας του ελλαδικού χώρου. Αποτελεί αντικείμενο μελέτης σε ερευνητικά προγραμματα, διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές και προπτυχιακές εργασίες. Επίσης λειτουργεί ως εκπαιδευτικο υλικό, για την εισαγωγή των φοιτητών στην εφαρμογή ορθών πρακτικών διαχείρισης σε αρχαιολογικά σκελετικά σύνολα.

 

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Dr. Daniella Sivakova (Institute of Anthropology- Comenius University Bratislava) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Human Capital and Mobility. 1999

Prof. Vladimir Novotny (Institute of Anthropology-Univ. of Brno- Chech Republic- στα πλαίσια του προγράμματος TEMPUS 1994

Prof. Charles Sussane, General Secretary of European Anthropological Association, (Laboratory Anthropogenetics, University Brussels), για συνεργασία τόσο με το Εργαστήριο που διευθύνει όσο και με την Ευρωπαϊκή Ένωση Ανθρωπολόγων. 1994-1996-1998

Dr. Hermann Kandler (Mainz University Oriental Studies, Geographer): α) Διετής ερευνητική παραμονή, με υποτροφία, στα πλαίσια της οποίας διοργανώθηκαν σεμινάρια για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές., β) Διμηνιαία ερευνητική παραμονή του στα πλαίσια του προγράμματος SOCRATES (ETF), και διδασκαλία μαθήματος του οικείου γνωστικού αντικειμένου. 1996-1997

Prof. Roger C. Nance (Dept. of Anthropology, University of Alabama at Birmingham), για σύναψη συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο της Alabama. 1997

Prof. Nikolas Stavrou (Dept. of Political Science-Howard University). Επίσκεψη κατά την διάρκεια της οποίας διοργανώθηκε διάλεξη και προγραμματίστηκε η χορήγηση τού ομωνύμου Βραβείου. 1999

Prof. Vaclav Vancata (Charles University, Prague). Επίσκεψη και τρίμηνη παραμονή για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς (SOCRATES-ETF) 1999

Prof. Vladimir Privraztky (Charles University, Prague). Επίσκεψη και μηνιαία παραμονή για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς (SOCRATES-TS)1999

Prof. Dr. Bruno Kauffman, (Διευθυντής του Anthropologisches Forschungsinstitute-Basel) στα πλαίσια ερευνητικής συνεργασίας του Εργαστηρίου Ανθρωπολογίας με το Ινστιτούτο 1997

Prof. Brunnetto Chiarrelli (Instituto di Antropologia, Univ. Firenze) Επισκέψεις στα πλαίσια τής ερευνητικής συνεργασίας με το Ινστιτούτο 1994-1996-1998-1999.

Prof. Vladimir Ferak (Institute of Human Genetics- Comenius University Bratislava) Επίσκεψη στα πλαίσια ερευνητικής συνεργασίας 1999

Prof. Horst Schmidt (University of Ulm). Επίσκεψη στα πλαίσια ερευνητικής συνεργασίας 1999