Παρέχεται η δυνατότητα:

-  Βιοαρχαιολογικής ανάλυσης σκελετικού υλικού

-  Λήψης και προετοιμασίας δειγμάτων για την εξαγωγή κολλαγόνου από μακρά οστά και δόντια

-  Ιστολογικής μελέτης σκελετικών καταλοίπων

Για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνηση επικοινωνήστε με το προσωπικό του εργαστηρίου.