Από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 λειτουργεί το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) "Ιστορία της Ιατρικής και Βιολογική Ανθρωπολογία: Υγεία, Νόσος και Φυσική Επιλογή", το οποίο συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Ιατρικής του Α.Π.Θ. και το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δ.Π.Θ

Το ΔΠΜΣ αποσκοπεί στην προώθηση της έρευνας και την παραγωγή νέας γνώσης στις επιστήμες της Ιστορίας της Ιατρικής και της Βιολογικής Ανθρωπολογίας μέσα από διεπιστημονική προσέγγιση. Καλύπτονται τα πεδία της ιστορίας των Επιστημών Υγείας του ανθρώπου (Αρχαία Ιατρική, Επιδημιολογία, Φαρμακολογία και Παλαιοφαρμακολογία, Νεότερη Ελληνική Ιατρική, άσκηση της ιατρικής σε σχέση με το φύλο) και τα πεδία της Βιολογικής Ανθρωπολογίας (Εξέλιξη του ανθρώπου, Οστεολογία, Παλαιοπαθολογία, Παλαιοδιατροφή, Παλαιογενετική και Παλαιοδημογραφία).

Οι βασικοί στόχοι του ΔΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών και η κατάρτιση εξειδικευμένων αποφοίτων με στέρεο επιστημονικό υπόβαθρο. Καλλιεργείται η εδραίωση της αυτοπεποίθησης των μεταπτυχιακών φοιτητών με την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και συστηματικής πρακτικής εξάσκησης, ενώ παράλληλα αναπτύσσονται οι κριτικές και ερευνητικές δεξιότητες που απαιτούνται για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα εξειδίκευσης σε δύο επιμέρους κατευθύνσεις, στην Ιστορία της Ιατρικής και τη Βιολογική Ανθρωπολογία.

Επισκεφτείτε τον ιστότοπο του ΔΠΜΣ http://hmba.med.auth.gr/