Ένας από τους κυριότερους στόχους στη μελέτη αρχαιολογικών πληθυσμών, είναι η διερεύνηση των στρατηγικών επιβίωσης στο παρελθόν. Η διατροφή αποτελεί έναν από τους βασικότερους άξονες σε αυτή την κατεύθυνση. Η ανάλυση των σταθερών ισοτόπων του άνθρακα και του αζώτου, που βρίσκονται αποθηκευμένα στο κολλαγόνο των οστών, δημιούργησε νέες προοπτικές στην έρευνα για τις διατροφικές επιλογές παρελθόντων πληθυσμών. Οι αναλύσεις αυτές, έχουν αναδείξει επιμέρους ζητήματα, όπως η διαφοροποίηση στη καλλιέργεια φυτών C3 (σιτάρι, ρύζι, όσπρια) και C4 (καλαμπόκι, κεχρί), η διερεύνηση των διατροφικών επιλογών με βάση κοινωνικές και οικονομικές παραμέτρους, η εκμετάλλευση χερσαίων ή θαλάσσιων διατροφικών πηγών ή ακόμη και ο χρόνος απογαλακτισμού των βρεφών. Στις εγκαταστάσεις του  Εργαστηρίου Φυσικής Ανθρωπολογίας υλοποιείται η προετοιμασία δειγμάτων για εξαγωγή κολλαγόνου από οστά και δόντια από υψηλά καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη μεταπτυχιακές και διδακτορικές μελέτες στην ανάλυση σταθερών ισοτόπων.

  • Κοπτικά μηχανήματα 
  • Αμμοβολές
  • Σύστημα δισαπεσταγμένου νερού
  • Λυοφιλιωτής
  • Φυγόκεντροι
  • Εργαστηριακοί Καταψήκτες 0-4°, -20°, -80° C
  • Thermoblock
  • pH-meter
  • Vortex
  • Ζυγοί ακριβείας