Εκτύπωση

 

  Χριστίνα Παπαγεωργοπούλου

  1.     Εισαγωγή στην Εξέλιξη και τη Φυσική Ανθρωπολογία

  2.     Εξέλιξη του ανατομικά σύγχρονου ανθρώπου

  3.     Βιοαρχαιολογία και Ιατροδικαστική ανθρωπολογία

  4.     Οστεολογία-ανατομία του μυοσκελετικού συστήματος

  5.     Παλαιογενετική: εφαρμογές στην Ανθρωπολογία

 

  Κωνσταντίνος Ζαφείρης 

  1.     Εισαγωγή στη Δημογραφία 

  2.     Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες

  3.     Η βιολογία και η δημογραφία των ανθρωπολογικών πληθυσμών

  4.     Δημογραφική ανάλυση: Η Δημογραφία των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και του Εύξεινου Πόντου

  5.     Εφαρμοσμένη Στατιστική

  6.     Ανθρωπολογική Δημογραφία